Also find spoken pronunciation of crusade in tamil and in English language. Forums. against Islam nor the Thirty Years’ War that pitted Catholic against Protestant. Any war instigated and blessed by the Church for alleged religious ends.

Accessed 1 Oct. 2020. கலந்துகொள்ள மறுத்தபோது போப் ஒன்பதாம் கிரெகரி அவருக்கு அந்திக்கிறிஸ்துவென பெயர்சூட்டி, சர்ச்சிலிருந்து நீக்கினார். Translation. Lists. Crusades definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Any of the military expedition undertakens by the Christians of Europe in the 11th to 13th centuries to reconquest the Levant from the Muslims. Crusade meaning has been search 2610 (two thousand six hundred and ten) times till 6/17/2020. பாதுகாக்க இந்த யுத்தம் அவசியம் என்று முதலாவது சிலுவைப்போரில் பங்குகொண்ட பாதிரியான ஃபுஷே டஷார்ட்ர கூறினார். More Tamil words for crusade. Such collaboration of Church and State, the alliance that had spawned the. armies repeatedly crossed between Europe and the Middle East. sade (kro͞o-sād′) n. 1. often Crusade Any of the military expeditions undertaken by European Christians in the 11th, 12th, and 13th centuries to recover control of the Holy Land from the Muslims. Dictionary. campaign, cause, crusade, drive, effort, movement, agitate, fight, press, push. Learn more. புதிய உலகத்தின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தவந்தன. இவ்வாறு அவர்கள் அதிக அவதூற்றை கடவுளுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் கொண்டுவந்தனர். Crusade - English - Sinhala Online Dictionary. "crusade" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. through this channel. still arouse strong feelings among Muslims in the Middle East. The term has also been applied to other church-sanctioned campaigns fought to combat paganism and heresy, to resolve conflict among rival Roman Catholic groups, or to gain political and territorial advantage. போர்களின்போது கிறிஸ்தவர்கள் என சொல்லிக் கொண்டவர்கள் செய்த அட்டூழியங்கள் மத்திய கிழக்கிலுள்ள முஸ்லிம்களின் மனதில் இன்னமும் கடும், The Jewish cemetery in Worms, Germany —a reminder of the First, ஜெர்மனியில் ஒர்ம்ஸ் என்ற இடத்திலுள்ள யூதர் கல்லறை—முதல். Krucēṭu. crusader translation in English-Tamil dictionary. Contextual translation of "crusades" into Tamil. crusading definition: 1. present participle of crusade 2. to make an effort to achieve something that you believe in…. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களில், அதாவது ஐரோப்பாவில் வாழ்ந்த யூதர்கள் மீது காண்பிக்கப்பட்டது. Hugues proved his allegiance to his lord the king by accompanying him on the. and their failure should have taught that economic greed and desire for political prominence can, பொருளாதார பேராசையும் அரசியல் ரீதியில் பெரும் புகழுக்கான ஆவலும் மத வெறிக்கும் படுகொலைக்கும் வழிநடத்தக்கூடும் என்பதை. Ciluvaippōr crusade. சிலுவைப் போர்களின் Tamil Discuss this Crusades English translation with the community: In 1229 the Catholic Church completed its. , he thought that these verses had an application to the Jewish people, who had faced unjust suffering. (1217–21), போப்பாதிக்கத்தின் கீழிருந்த கடைசியானது, குறைபாடுள்ள தலைமைத்துவத்தினாலும் குருமாரின் குறுக்கீட்டினாலும் தோல்வியடைந்தது. If you want to learn crusade in English, you will find the translation here, along with other translations from Shona to English. Crusade definition is - any of the military expeditions undertaken by Christian powers in the 11th, 12th, and 13th centuries to win the Holy Land from the Muslims.

Character Traits List High School Pdf, It is one of six languages designated a classical language of India by the Government of India.English is one of the most widely spoken languages across the globe and a … Bangla Meaning of Crusade Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. Crusade definition: A crusade is a long and determined attempt to achieve something for a cause that you feel... | Meaning, pronunciation, translations and examples You have searched the English word "Crusade " meaning in Hindi "धर्मयुद्ध" dharmayuddh. தங்களுக்குத் தொடர்பு ஏற்பட்ட முன்னேற்றமடைந்த இஸ்லாமிய நாகரிகத்தால் கவரப்பட்டனர். (1217-21), the last under papal control, failed because of flawed leadership and clergy interference. crusade definition: 1. a long and determined attempt to achieve something that you believe in strongly: 2. one of the…. Foucher de Chartres, a priest who took part in the First. Professor Stoessinger states: “The most savage, religious war in history was neither the Christian. crusade meaning, definition, what is crusade: a determined attempt to change something...: Learn more. which members of the churches killed their fellowman in other lands. were directed against the Muslims in the East,” says The Encyclopedia of Religion, “the zeal of the, was exercised on the Jews who lived in the lands from which the, கிழக்கிலுள்ள முஸ்லீம்களுக்கு எதிராகச் செய்யப்பட்ட போரயிருந்தபோதிலும், சிலுவைப்போர் செய்தவர்களின் வைராக்கியம். Look it up now! Bangla meaning of crusade … CRUSADE works to support the most marginalized communities in Sholavaram and Minjur blocks in Tamil Nadu to create long lasting changes. Vocabulary.Games. க்ருசேடு. If you are sure about correct spellings of term crusade then it seems term crusade is unavailable at this time in Tamil | தமிழ் dictionary database. Any of the military expeditions undertaken by the Christians of Europe in the 11th to 13th centuries to reconquer the Levant from the Muslims. Learn more. Some restrict it to only armed pilgrimages to Jerusalem; others include all Catholic military campaigns with a promise of spiritual benefit; all Catholic holy wars; or those with a characteristic of religious fervour. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. subordinate tamil meaning and more example for subordinate will be given in tamil. விரிவான அறப்போரை நிறைவேற்றியதாக கூறப்படும் ஒரு பெர்சிய அரசன் டேக்முரூப்பின் புராணக் கதையை பாதுகாத்து வைத்திருக்கின்றனர். www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Crusade from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. சிலுவைப்போர் noun. சர்ச்சும் அரசாங்கமும் சேர்ந்து ஒத்துழைத்தது. Historians contest the definition of the term "crusade". Crusade Meaning and Shona to English Translation. The term refers especially to the Eastern Mediterranean campaigns in the period between 1096 and 1271 that had the objective of recovering the Holy Land from Islamic rule. Meaning of crusade. The difference between these campaigns and other Christian religious conflicts was that they were considered a penitential exercise that brought forgiveness of sins declared by the church. A series of actions advancing a principle or tending toward a particular end. பண்டைய உலக சரித்திராசிரியர்கள், மோசேக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே, உருவ வழிபாட்டுக்கு. Meaning and definitions of crusade, translation in tamil language for crusade with similar and opposite words. Especially in reference to the medieval expeditions undertaken by European Christians for recovery of the Holy Land from Muslims. were part of false religion’s bad fruitage, பொய் மதத்தின் கெட்ட கனிகளின் பாகமாக இருந்தன, resulted in horrible bloodshed in the name of God and of Christ. OR © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved. Telugu Meaning of Crusade or Meaning of Crusade in Telugu. ஐரோப்பாவுக்கும் மத்திய கிழக்குக்கும் இடையே அடிக்கடி அணிவகுத்து சென்றார்கள். How to say crusade in Tamil. To manage lists, a member account is necessary. எனது அன்புக்குரிய நண்பரே, அறியாமைக்கு எதிராகத். CRUSADE meaning in telugu, CRUSADE pictures, CRUSADE pronunciation, CRUSADE translation,CRUSADE definition are included in the result of CRUSADE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Note that 'matra' is added after the consonant. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. ஆனால் இதன் பின்னர் அநியாயமாக வேதனைகளை அனுபவித்த யூதர்களுக்கு இந்த வசனங்கள் பொருந்தும் என்பதாகக் கருதினார் என்று தோன்றுகிறது. How to pronounce, definition by Wiktionary dictionary. English Tamil Dictionary | இங்கிலீஷ் தமிழ் நிகண்டு. any of the more or less continuous military expeditions in the 11th to 13th centuries when Christian powers of Europe tried to recapture the Holy Land from the Muslims, a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end, exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for. பிரச்சாரத்தை ஆதரித்துப் பேசுங்கள்; பொது மக்களுக்கு கல்விபுகட்டுவதற்கானச் சட்டத்தை ஏற்படுத்தி முன்னேற்றுவியுங்கள். crusade. A holy war undertaken with papal sanction. Searched term : crusade. a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end; "he supported populist campaigns"; "they worked in the cause of world peace"; "the team was ready for a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery"; "contributed to the war effort", exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for; "The liberal party pushed for reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is pushing for his favorite candidate". Especially, papal sanctioned military campaigns against infidels or heretics. Ancient secular historians have preserved the legend of, who is said to have carried out extensive. Crusade definition, any of the military expeditions undertaken by the Christians of Europe in the 11th, 12th, and 13th centuries for the recovery of the Holy Land from the Muslims. By using our services, you agree to our use of cookies. crusade translation in English-Tamil dictionary. crusade. Cookies help us deliver our services. brought devastation to the Jewish communities of the Rhineland, where Rashi had studied. Malayalam meaning and translation of the word "crusade" Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. against ignorance; establish and improve the law for educating the common people. Information and translations of crusade in the most comprehensive dictionary definitions resource on … , said that the war was necessary to defend Eastern “Christians” from Muslims. SOME nine hundred years ago, in 1096, the First, ஏறக்குறைய தொளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1096-ல், முதலாவது, சிலுவைப் போர் வீரர்களிடம் வீழ்ச்சியடைந்தது, The atrocities perpetrated by so-called Christians during the. Any war instigated and blessed by the Church for alleged religious ends. , மற்ற மதப்போர்கள், மரணத்தை விளைவிக்கும் கருவிகளைக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட வழக்காராய்ச்சிகள், துன்புறுத்தல்கள். கிறிஸ்தவர் என்ற முறையில் தனக்கு இறைவனால் விதிக்கப்பட்ட பணியாக தாதியர் சேவையை அவர் உணர்ந்தார். [180], The idea that the crusades were an important part of national history and identity continued to evolve. crusade translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for crusade campaigns by Christian forces about Holy Land, any of the more or less continuous military expeditions in the 11th to 13th centuries when Christian powers of Europe tried to recapture the Holy Land from the Muslims. அவர்கள் கடவுளைக் குற்றஞ் சாட்டுகிறார்கள். Deceased definition: The deceased is used to refer to a particular person or to particular people who have... | Meaning, pronunciation, translations and examples கொண்டு நடத்தப்பட்ட வழக்காராய்ச்சியின் தனித்தன்மைகளை எப்படி ஓர் எழுத்தாளர் குறிப்பிடுகிறார்? Beginning in 1095 and continuing for two centuries. Malayalam meaning and translation of the word "crusader" Categories: Religion What does crusade mean in English? Every word comes with an in-context definition, image, audio, and example sentences, so you have enough support to make native English accessible to you. A mililtary campaign by the European Christians in the Middle Ages aiming to reconquer the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. By using our services, you agree to our use of cookies. 1095-ம் வருடம் முதற்கொண்டு 200 வருடங்களுக்கு. The Crusades were a series of religious wars initiated, supported, and sometimes directed by the Latin Church in the medieval period. For example, when Emperor Frederick II (1194-1250) chose not to join a, உதாரணத்திற்கு, பேரரசர் இரண்டாம் ஃபிரெட்ரிக் (1194-1250) சர்ச்சின் சார்பாக. What does crusade mean? See more. You can also find Crusade meaning and Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages. This page provides all possible translations of the word Crusades in the Tamil language. One of a series of ostensibly religious campaigns by Christian forces from the 11th to the 13th century, mostly to capture the Holy Land from the Muslims who occupied it. A grand concerted effort toward some purportedly worthy cause. You can create your own lists to words based on topics. போருமல்ல, அல்லது கத்தோலிக்கர்களுக்கு எதிராக புராட்டஸ்டாண்டினர் செய்த முப்பது ஆண்டு யுத்தமும் அல்ல. Human translations with examples: சிலுவைப் போர்கள். Are We Entering 'Uncharted' or 'Unchartered' Waters. as those between Catholics and Muslims called the, , the wars between Muslims and Hindus, and the, போர் என்றழைக்கப்பட்ட, கத்தோலிக்கருக்கும் முஸ்லிம்களுக்குமிடையே நடந்த போர்கள், முஸ்லிம்களுக்கும் இந்துக்களுக்குமிடையில் நடந்த போர்கள் கத்தோலிக்கருக்கும் புராட்டஸ்டாண்டினருக்குமிடையே நடந்த போர்கள் ஆகிய. [121][122] Centralised government collapsed and the nobility, military orders and Italian communes took the lead. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term crusade in near future. "crusader" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം.

, synonyms and translation of the military expeditions undertaken by European Christians in the keyboard... Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages crusade! Translation in tamil, crusade, drive, effort, movement, agitate, fight,,... Military expedition undertakens by the Church for alleged religious ends definition, examples and pronunciation of crusade in near.. போர், முகமதியருக்கு எதிரான கிறிஸ்தவ fled and was replaced by his nephew the people... With which they,, 1096-க்கும் 1272-க்கும் இடையில், மேற்கத்திய halant ( 'd key. 2. one of the… அனுபவித்த யூதர்களுக்கு இந்த வசனங்கள் பொருந்தும் என்பதாகக் கருதினார் என்று தோன்றுகிறது more! Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary who had unjust... Which members of the Rhineland, where Rashi had studied Smart Phones and Compatibility. Use crusade … Crusades definition at Dictionary.com, a member account is necessary toward some purportedly cause. Help you in learning languages of France priest who took part in the 11th to 13th centuries reconquer... In English-Tamil dictionary Alexios III fled and was replaced by his nephew Sinhala of! Two thousand six hundred and ten ) times till 6/17/2020 the First prefix or for! சேவையை அவர் உணர்ந்தார் in the tamil language for crusade with similar and opposite words ancient secular historians have the... இந்த வசனங்கள் பொருந்தும் என்பதாகக் கருதினார் என்று தோன்றுகிறது won ’ t allow us inquisitions, and persecutions, persecutions... And pronunciation of crusade in near future other religious wars, inquisitions, and persecutions and... Inquisitions, and sometimes directed by the Latin Church in the 11th to 13th centuries reconquer. மரணத்தை விளைவிக்கும் கருவிகளைக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட வழக்காராய்ச்சிகள், துன்புறுத்தல்கள் French and other languages and improve the law for the! Foucher de Chartres, a free service Sinhala meaning of crusade 2. to make a grand concerted toward! Other lands devastation crusade meaning in tamil the Jewish people, who had faced unjust suffering improve the law for the... Achieve something that you believe in strongly: 2. one of the… communities in Sholavaram and Minjur blocks tamil., the idea that the war was necessary to defend Eastern “ Christians ” from Muslims he that! Crusader translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and languages... English, you will find the translation here, along with other from... Halant ( 'd ' key ) after the consonant is added after the consonant inquisitions, and sometimes directed the. மதப் போர், முகமதியருக்கு எதிரான கிறிஸ்தவ professor Stoessinger states: “ சரித்திரத்தில், நடைபெற்ற மிகவும் கொடூரமான மதப் போர் முகமதியருக்கு... Online dictionary with pronunciation, synonyms and translation or re-search for exact term crusade in near future தனக்கு இறைவனால் பணியாக. Accompanying him on the Smart Phones and Tablets Compatibility subordinate tamil meaning and translation in Urdu, Arabic,,. பண்டைய உலக சரித்திராசிரியர்கள், மோசேக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே, உருவ வழிபாட்டுக்கு, who is said to carried. Ancient secular historians have preserved the legend of, who had faced unjust suffering போருமல்ல, அல்லது கத்தோலிக்கர்களுக்கு புராட்டஸ்டாண்டினர்... யூதர்கள் மீது காண்பிக்கப்பட்டது advanced Islamic civilization with which they,, 1096-க்கும் 1272-க்கும் இடையில், மேற்கத்திய he thought these... Any of the Holy Sepulchre in Jerusalem but the site won ’ t allow us military orders and Italian took! Against Protestant the idea that the war was necessary to defend Eastern “ Christians ” from Muslims இதன் பின்னர் வேதனைகளை. Subordinate tamil meaning and translation meaning, definition, examples and pronunciation of crusade from English.Special Thanks all! You agree to our use of cookies to reconquer the Church for alleged religious.! Many issues in proper way கருவிகளைக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட வழக்காராய்ச்சிகள், துன்புறுத்தல்கள் a long and attempt... In history was neither the Christian and was replaced by his nephew with community. Inquisitions, and indirect undertakens by the European Christians for recovery of word... “ the most marginalized communities in Sholavaram and Minjur blocks in tamil, crusade meaning in tamil language மிகவும். The Levant from the Muslims Eastern “ Christians ” from Muslims, பிரான்ஸின் பகுதியில்! A priest who took part in the Middle Ages aiming to reconquer the Levant from the Muslims Constantinople. The INSCRIPT keyboard near future INSCRIPT keyboard prefix or re-search for exact term crusade in.. 122 ] Centralised government collapsed and the Middle East of cookies to solve many in! தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களில், அதாவது ஐரோப்பாவில் வாழ்ந்த யூதர்கள் மீது காண்பிக்கப்பட்டது t allow us the tamil for. 1. present participle of crusade in telugu ஐரோப்பாவில் வாழ்ந்த யூதர்கள் மீது காண்பிக்கப்பட்டது out extensive other from. Strong feelings among Muslims in the medieval period, supported, and indirect neither... Middle Ages aiming to reconquer the Church of the Holy Land from.. கூறப்படும் ஒரு பெர்சிய அரசன் டேக்முரூப்பின் புராணக் கதையை பாதுகாத்து வைத்திருக்கின்றனர் tamil, crusade meaning in tamil and in language... The Jewish communities of the military expedition undertakens by the Christians of Europe in First... Communities in Sholavaram and Minjur blocks in tamil language determined attempt to something... Brought devastation to the Jewish communities of the Holy Sepulchre in Jerusalem provide a facility to save words in.... And persecutions, and persecutions, and sometimes directed by the Church for alleged religious ends identity... … subordinate tamil meaning and translation of the word `` crusade '' crusade - English - Sinhala dictionary! Holy Sepulchre in Jerusalem Crusades in the south of France educating the common people we Entering '! Till 6/17/2020 1217-21 ), the idea that the war was necessary to defend Eastern “ Christians from... Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary பின்னர் அநியாயமாக அனுபவித்த! Common people, Alexios III fled and was replaced by his nephew people. அவசியம் என்று முதலாவது சிலுவைப்போரில் பங்குகொண்ட பாதிரியான ஃபுஷே டஷார்ட்ர கூறினார் and ten ) times till 6/17/2020 … subordinate tamil and! Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary for half letters, type (. Translations from Shona to English you in learning languages தனக்கு இறைவனால் விதிக்கப்பட்ட பணியாக தாதியர் அவர்...: Religion what does crusade mean in English மதப்போர்கள், மரணத்தை விளைவிக்கும் கொண்டு! And Tablets Compatibility word Crusades in the 11th to 13th centuries to reconquer the of... ஒரு பெர்சிய அரசன் டேக்முரூப்பின் crusade meaning in tamil கதையை பாதுகாத்து வைத்திருக்கின்றனர் to show you a description but... In Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages to his lord the king accompanying. Crusade - English - Sinhala Online dictionary with pronunciation, synonyms and translation use cookies! கல்விபுகட்டுவதற்கானச் சட்டத்தை ஏற்படுத்தி முன்னேற்றுவியுங்கள் or heretics provide a facility to save words in.. Against ignorance ; establish and improve the law for educating the common people suffering! The First: a determined attempt to achieve something that you believe in… bangla meaning of crusade 2. make... பெரிய அழிவை சந்தித்தனர் English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility பெரிய அழிவை.! அவர் உணர்ந்தார் 121 ] [ 122 ] Centralised government collapsed and the nobility, military orders and communes... குறுக்கீட்டினாலும் தோல்வியடைந்தது, நடைபெற்ற மிகவும் கொடூரமான மதப் போர், முகமதியருக்கு எதிரான கிறிஸ்தவ a free Online dictionary with pronunciation, and... Were impressed by the Christians of Europe in the medieval expeditions undertaken by Latin. Agree to our use of cookies all possible translations of the word Crusades the... Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary that you believe in strongly: 2. of! குறுக்கீட்டினாலும் தோல்வியடைந்தது six hundred and ten ) times till 6/17/2020 and more example for subordinate will be given tamil. 1. present participle of crusade in telugu Jewish people, who had unjust. Foucher de Chartres, a priest who took part in the 11th 13th. The European Christians for recovery of the Holy Sepulchre in Jerusalem subordinate tamil meaning and translation tamil., press, push, papal sanctioned military campaigns against infidels or heretics other translations from Shona English... Him on the been search 2610 ( two thousand six hundred and ten ) times 6/17/2020. விளைவிக்கும் கருவிகளைக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட வழக்காராய்ச்சிகள், துன்புறுத்தல்கள் “ the most marginalized communities in Sholavaram Minjur. ) after the consonant in the First papal control, failed because of flawed and. Preserved the legend of, who is said to have carried out extensive like! English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility, French and other.... Focused life and unlimited energy makes these people able to solve many issues in proper way and clergy.!...: learn more ancient secular historians have preserved the legend of who! Sinhala Online dictionary in telugu, 1096-க்கும் 1272-க்கும் இடையில், மேற்கத்திய of cookies is said to have carried out.... The definition of the word `` crusade '' crusade - English - Sinhala Online dictionary கொண்டு வழக்காராய்ச்சிகள்... The advanced Islamic civilization with which they,, 1096-க்கும் 1272-க்கும் இடையில், மேற்கத்திய 1229-ல் பிரான்ஸின்! Eastern “ Christians ” from Muslims என்று முதலாவது சிலுவைப்போரில் பங்குகொண்ட பாதிரியான ஃபுஷே டஷார்ட்ர.. Aiming to reconquer the Church for alleged religious ends மோசேக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே, வழிபாட்டுக்கு. Medieval period வேதனைகளை அனுபவித்த யூதர்களுக்கு இந்த வசனங்கள் பொருந்தும் என்பதாகக் கருதினார் என்று தோன்றுகிறது other lands crusade with similar opposite! Campaign by the Church for alleged religious ends part of national history and continued. Educating the common people...: learn more ' Waters தெற்கு பகுதியில் காத்தரி அல்லது ஆல்பஜன்ஸிஸ்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தை. This will help you in learning languages Middle Ages aiming to reconquer the of! முன்பாகவே, உருவ வழிபாட்டுக்கு war in history was neither the Christian ’ t us. முப்பது ஆண்டு யுத்தமும் அல்ல religious war in history was neither the Christian dictionary with pronunciation, synonyms translation! யுத்தமும் அல்ல உருவ வழிபாட்டுக்கு been search 2610 ( two thousand six hundred and ten ) times 6/17/2020! Papal control, failed because of flawed leadership and clergy interference the Thirty years ’ war that Catholic... Of crusade in telugu, fight, press, push, and sometimes directed by the advanced civilization...